Pendlerplads, Hanehoved.

Grøn trafik i Halsnæs

2018 februar    Af     Søren Helms Knudsen

Lokalbanen

Lokalbanen skal være en vigtig del af løsningen for Halsnæs, og skal derfor styrkes på flere fronter.

Målet er at nedbringe trafikken gennem Frederiksværk og Kregme og videre mod København og resten af Nordsjælland.

Og selvfølgelig skal Lokalbanen på sigt køre på EL/ batteri.

Biler og Lokalbanen

Biler og banen skal gøres til gode venner til fordel for banen og den kollektive trafik.

Bilen skal væren en del af løsningen, men bruges mindre.

Pendlerparkeringsplads

Stationen ved Hanehoved flyttes over på den anden side af Hundestedvejen og på markerne på begge sider af banelegemet  etableres er større parkeringsplads. Den skal inddeles i zoner med et bogstav, således at den ud over at bruges til banen også kan bruges til samkøring.  Zonerne gør at folk nemt kan finde hinanden.

Bilen er vigtig fordi

Mange har ærinder på vej fra arbejde, eller langt til stationen og vælger derfor banen fra. En pendlerplads vil derfor være en løsning for mange mennesker. I et meget stort område vil det derfor være attraktivt at bruge Hanehoved pendlerplads.

Hundested, Lynæs, Torup, Kikhavn, Nøddebohuse, Liseleje, Asserbo, Vinderød, Melby, Evetofte, Hanehoved, og store dele af Fræderiksværk. Bilerne er også vigtige fordi de mennesker der kører i dem, stiller store krav og vil derfor være med til at kræve en bedre togdrift.

Lokalbanen skal have større kapacitet  

For at banen har kapacitet nok vil det være nødvendigt at have 2 spor på den ny Hanehoved station. Hvert andet tog køre kun her til. Det vil sige at 2 til 3  tog i timen kører kun til den ny Hanehoved station og 2 til 3 tog kører helt til Hundested.  Præcis planlægning overlader vi til folkene fra Lokalbanen.

Ølsted “Hovedbanegård”

Ølsted Station blev for ca. 100 år siden forsøgt gjort til et tog knudepunkt, men penge-folkene bag projektet tabte til nogle stærkere folk i Hillerød. Mange skal dog til Frederikssund og videre med S-tog herfra. Det kan derfor være en god ide at hurtig busser fra Ølsted til Frederikssund, passer med nogle afgangene.

Succes for flere pendler pladser

Pendlerpladser i forbindelse med jernbanen er en succes. Fx den store parkeringsplads ved Frederikssund station med 350 parkerings pladser, nu kommer der en endnu større ved Faverholt Station.

Der er store udbygninger på vej for lokalbanen til Hundested bla.a. 6 afgange i timen, hver vej.

Hillerød – Hundested banen er lokalbanens største. Der skal derfor “smedes mens jernet er varmt”.

De næste 3 år bliver vigtige for denne mulighed 

Halsnæs planlægger udvidelser til industri, håndværk og detailhandel. Derfor søger Halsnæs kommune nu efter områder til udvidelse af det eksisterende. Området mellem banen og Industrivej vil være oplagt, men det er vigtigt at der er plads til Ny Hanehoved Station med pendlerplads.

Hvis området bliver solgt til private er løbet kørt.

Hvis vi kan komme op og surfe på en bølge hvor det er fremtid og smart og behageligt at køre i tog. Hvor der planlægges i forhold til offentlig transport istedet for som flere borgmestre og ministre siger “biler, biler og biler”

Skriver:

I 2021 går Banedanmark i gang med at bygge en helt ny station, Favrholm, der skal ligge syd for Hillerød. Den nye station skal betjene det kommende regionshospital, Nyt Hospital Nordsjælland og være skiftestation for rejsende til/fra Frederiksværkbanen. Stationen får også karakter af pendlerstation for den sydlige del af Hillerød. Endvidere kan stationen på sigt medvirke til at fremme byudviklingen af området. Et byudviklingsområde med S-togsstation mellem Allerød og Hillerød har længe været en del af kommuneplanlægningen i Hillerød. 
https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Ny-station-ved-Favrholm
Stationen forventes at stå færdig i 2021. Det nye hospital i 2022.

Togbetjening og station

Stationen forventes at give et markant løft til transportbetjeningen mellem København og Nordsjælland fordi den giver bedre sammenhæng mellem S-tog og lokaltog.

Forventningen er, at der vil køre S-tog hvert 10. minut i begge retninger, og Frederiksværkbanen (Hillerød – Frederiksværk – Hundested) vil stoppe tre gange i timen (med en planlagt udbygning til seks gange i timen) i hver retning. 
Der forventes at blive placeret en stor parkeringsplads ved stationen, og dette vil gøre stationen til en pendlerstation for borgerne i Hillerød og omegn. Dette vil dermed kunne holde biltrafikken i den centrale del af Hillerød væk i myldretiden, da oplandet ikke behøver benytte Hillerød Station som pendlerstation.

Det var Forligskredsen bag En Grøn Transportpolitik, der i 2017 vedtog at bygge den nye station.