Kør langsommere på motorvejene.

Af lene thorborg og Altinget

Vil det være muligt  til at komme trængslen på vore motorveje til livs simpelt hen ved at sætte hastighedsgrænsen ned? Ovenstående lyder besnærende enkelt og dét i tider, hvor vore politikere – lokale såvel som landspolitikere – diskuterer nye motorvejsanlæg såsom forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Frederikssund for nu at holde os til vores egen baghave. Tiltag der vil bidrage til at trække endnu flere passagerer ud af de parallelt løbende jernbaner.Læg hertil inddragelse – og ødelæggelse – af store arealer ifm så store anlæg, ressourceforbrugog CO2- udledning.Hvad er fordelene ved en generel fartnedsættelse på vore motorveje?Kapaciteten på en motorvej kan forøges ved simpelt hen at sætte farten ned, viser undersøgelser (kilde: Ivan Lund Pedersen, Altinger d. 17. febr. 2020)Hertil skal lægges andre fordele ved en fartnedsættelse: lavere trafikstøj, færre ulykker, mindre energiforbrug og mindre CO2-udledning. Vidste du fx, at energiforbruget er 78% højere ved 130 km end ved 80 km. (ibid).Det kan så undre, at vore politikere ikke satser på at høste disse lavthængende frugter, da det øgede tidsforbrug for bilisterne på vore motorveje for at komme fra a – b ved en generel fartnedsættelse til fx 80/90 km ikke er voldsom.De mange sparede samfundsmidler kunne man i stedet bruge på at optimere den kollektive trafik – hurtigbusser, udbygning af jernbanenettet etc – og på udformning og implementering af sammenhængende persontrafikplaner lokalt og regionalt, hvori samkørsel med etablering af tilgængelige og tidssvarende pendlerpladser, elladepladser til elbiler – og cykler, tilgængelige apps er vigtige elementer.
Læs også artiklerne:FDM: Der er en enorm uudnyttet kapacitet i samkørsel (4. marts 2020)Arriva: Både skinner og veje spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling (26.februar 2020)