Høringssvar til budget.

Høringssvar til budget.
Vi mener at et af de væsentlige svar på den stigende pendlertrafik hvor kommunen kan gøre noget , ud over bedre offentlig transport, er samkørsel. Rigtig mange borgere kører af de samme ruter, og det er svær at ændre folks vaner, men hvis man gør det nemt at kommunikere gennem app`s på folk mobiltelefoner, og gør det nem at samle op, eller stille bilen, ved at etablerer opsamlingspladser, og pakeringspladser for biler og cykler langs de mest trafikerede veje, tror vi det vil skabe muligheder for en ændring. Det vil være oplagt f.eks. at lave en pendlerplads ved Hanehoved station, ligesom Kregme station også er centralt placeret for trafik sydpå, men mulighed for at kombinere tog og bil.
Vi forslår derfor at man sætter midler af til fremme samkørsel. Dels til penderpladser og dels til kampagne fra kommunen til borgerne.
En Facebook gruppe for samkørsel fra Hundested fik meget hurtigt 270 medlemmer, så det viser at interessen er stor.
Flere andre pendlerkommuner har et sådan arbejde igang, så man kan høste af deres erfaringer.

Søren Helms Knudsen