Brev om Biodiversitet

Af Sanne Møller Rasmussen sendt 25.11.2019

Biodiversitetskrise i Halsnæs
Biodiversiteten i Danmark er hårdt truet af den menneskelige udvidelse fra landbrug, vejnet og byer. Vi skriver til jer på vegne af bekymrede borgere i Halsnæs Kommune, der ønsker at indgå en dialog om handling på området. Her kommer vores bud på en realistisk kommunal handling, der vil kunne hjælpe biodiversiteten på vej i kommunen.
Vejkants-natur
På nationalt plan passer staten og kommuner tilsammen tusindvis af km vej med vejkanter på begge sider. Disse vejkanter er derfor vigtige for den sammenhængende natur i landskabet. En tilpasset ekstensiv pleje af vejrabatter i Halsnæs kommune vil kunne åbne op for økologiske forbindelser imellem kommunens allerede værdifulde naturområder og vil have en gavnlig effekt på både insektliv og blomstrende urteliv, samtidigt med at spare økonomiske midler ved færre slåninger.
Derudover er der i de kommunale vejkanter et potentiale for at give kommunens borgere daglige naturoplevelser og naturformidling omkring vores vigtige biodiversitet.
Overordnet målsætning:
Øge biodiversiteten i kommunalt ejede vejrabatter
Tiltag:
– Reducere antal slåninger af vegetationen langs kommunalt ejede vejrabatter til 1-2 om året
o 1. slåning sker så tidligt på året som muligt
o Hvis overhovedet en 2. slåning sker dette i det sene efterår efter planternes frøsætning
– Udpege vejstrækninger med biologisk artsrig potentiale, hvorfra der ved slåning også tages slæt, så jorden langsomt udpines for næringsstoffer og giver mere plads til biologisk vigtige blomstrende urter. Hvis der opstår økonomiske udfordringer ved at tage slæt, kan borgere eventuelt inddrages aktivt og hjælpe biodiversiteten på vej.
Disse simple tiltag vil over tid sikre bedre udfoldelse for biologisk vigtige urter i vejrabatterne, som giver habitat og fødekilder til insektlivet i kommunen. Vejrabatterne kan på denne måde desuden fungere som spredningskorridorer for både flora og fauna.
Derudover kan sådanne tiltag give potentiale for at formidle om den biologiske mangfoldighed i kommunen og øge de daglige rekreative oplevelser for lokale og turister.
Ikke mindst, er denne drift af vejrabatterne økonomisk lettere end den nuværende drift.

Vejkants-natur opfylder følgende mål i Halsnæs Kommunes ”Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2027”
– ”Sikre at driften af kommunens grønne områder tilgodeser biologisk mangfoldighed”
– ”Prioritere den biologiske mangfoldighed højt og sikre sammenhæng mellem værdifulde
naturområder”
Ønskes der hjælp med projektstart og rådgivning på området foreslås det at kontakte firmaet, Natur360, der allerede har lavet lignende projekter i samarbejde med Odsherred Kommune, Lejre Kommune, Rudersdal Kommune og Varde Kommune.
Link til Natur360’s hjemmeside: http://natur360.dk/index.html
Med venlig hilsen
Biodiversitets gruppen fra Grøn omstilling i Halsnæs: Bente, Kirsten, Søren, Susanne og Christopher

Jeg håber, at det er brugbart til at fortælle om, hvad vi har gjort i gruppen.

Med venlig hilsen
Susanne